» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie na potrzeby EMU , 68-200 Żary ul. Górnośląska 26 dla celów sprzedaży oraz marketingowych. Powyższe dane nie będę udostępniane ani przekazywane w jakikolwiek sposób innym podmiotom ani osobom trzecim. Jednocześnie zapewniamy, że macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. W dowolnym momencie możecie poprosić o zaprzestanie przetwarzania Waszych danych poprzez przesłanie do nas takiej informacji listem poleconym.
   W każdej chwili możecie Państwo poprosić o wykreślenie adresu e-mail z listy Klientów, do których wysyłane są informacje za pomocą newslettera lub w innej formie. Wystarczy, że prześlecie taką informację do nas za pomocą e-mail.


Przejdź do strony głównej